2024

Op dit moment hebben wij geen events gepland staan.

| Bezoek ons plantencentrum en laat u verrassen door ons sortiment tuinplanten. Vanaf heden beschikken wij over een leveringsservice! Neem contact op over de mogelijkheden.

NUTTIGE INFORMATIE

Hoe snoei ik mijn rode, witte en zwarte bessen?

Informatie


Snoeien van rode, witte en zwarte bessen

Ideaal is om de rode bessen, witte bessen en zwarte bessen systematisch elk jaar in de winter te snoeien. En dit volgens de volgende aandachtspunten:

1. Te lage takken die tegen de grond hangen wegsnoeien.

2. Takken die van buiten naar binnen groeien, takken die elkaar kruisen of die het hart van de struik kruisen wegsnoeien. Ook van twee naast elkaar groeiende takken moet je er één wegsnoeien.

3. Verjongen van de struik doe je door oude gesteltakken terug te snoeien tot op een lager gelegen jonge scheut. Te oude en versleten (> 4 jaar) gesteltakken neem je volledig weg. In de plaats hiervan laat je een grondscheut doorgroeien. Deze neem je met 1/3 terug.

4. Grondscheuten die niet ter vervanging van een oude gesteltak dienen, moeten verwijderd worden.

5. Hou de struik op een hoogte van 1,20 tot 1,40 m door de langste takken in te korten.

Aan de bessenstruik kunnen we twee soorten takken herkennen: vruchttakken en gesteltakken. Rode en witte bessen dragen het beste vrucht op de vruchttakken en korte zijtakken van de gesteltakken.  Om dit soort takken te stimuleren snoeien we als volgt.

Het hout dat in het afgelopen seizoen is gevormd wordt teruggesnoeid. De snoeimethode, korte of lange snoei, heeft een grote invloed op de vruchtkwaliteit. Met vruchtkwaliteit bedoelen we de lengte van de trossen, de grootte van de bessen en het aantal bessen per tros.

Korte snoei

Bijna alle zijtakken worden zeer sterk teruggesnoeid. Hoe korter de snoei, hoe meer de groei wordt aangewakkerd. Kort snoeien geeft grote bessen en langere trossen, maar minder opbrengst.

Lange snoei

De zijtakken worden niet of weinig ingekort. Te zware zijtakken worden volledig weggehaald en de rest wordt uitgedund om voldoende licht en ruimte in de struik toe te laten. Lang snoeien geeft een grotere opbrengst met een mindere vruchtkwaliteit. De struik wordt binnenin wat donkerder, waardoor de knoppen zwakker zijn en gemakkelijker gaan rotten. De produktie zal zich naar de buitenkant verplaatsen. Enkel de snelgroeiende rassen worden lang gesnoeid. Snoeit men een dergelijk ras heel kort, dan wordt alle energie in de groei gestoken. De bloemen zullen afvallen omdat alles naar de groei gaat en niets naar de vruchtzetting.

Liefst een laag mulch gebruiken onder de struik, dit voorkomt het opkomen van onkruid en houdt de grond beter vochtig. Als je geen mulch gebruikt, moet je vermijden te schoffelen tegen onkruid, omdat je zo wortels beschadigt.

De bessen kunnen geoogst worden van eind juni tot in augustus. Ze zijn bij afrijping volledig rood gekleurd, te vroeg geplukt zijn ze zuur. Rijpe bessen kunnen zonder problemen nog enige tijd blijven hangen. Vergeet wel de vogelnetten niet! Een volwassen struik kan gemakkelijk 3 tot 5 kilo bessen voortbrengen.

Tip: pluk de bessen als ze een klein beetje beginnen te kleuren, zo ben je de vogels voor. Deze bessen kleuren nog volledig rood als je ze laat narijpen op een bord in de keuken.

Meer informatie over het planten van bessen.

Terug naar


Informatieoverzicht

Delen