2024

Op dit moment hebben wij geen events gepland staan.

| Bezoek ons plantencentrum en laat u verrassen door ons sortiment tuinplanten. Vanaf heden beschikken wij over een leveringsservice! Neem contact op over de mogelijkheden.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de websites www.marechal.be en www.tuincentrumturnhout.be.

Door deze website te bezoeken en/of de via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Maréchal-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Tuincentrum Maréchal zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Tuincentrum Maréchal niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Tuincentrum Maréchal garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Tuincentrum Maréchal wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Tuincentrum Maréchal sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en dus ook verantwoordelijk voor de gevolgen.

Informatie van derden, producten en diensten

Tuincentrum Maréchal aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Tuincentrum Maréchal niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid. Verzoeken tot plaatsing van links naar websites van derden op www.marechal.be worden getoetst aan een aantal criteria.

Informatie gebruiken

Tuincentrum Maréchal behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tuincentrum Maréchal of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. Hoewel Tuincentrum Maréchal alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Tuincentrum Maréchal niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Wijzigingen

Tuincentrum Maréchal behoudt zich het recht voor de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

Terug naar


Home